Czas na indywidualizacjęW roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła również udział w rocznym projekcie pt.: "Czas na indywidualizację".

W ramach tego projektu prowadzone są następujące, dodatkowe zajęcia 

z uczniami klas I-III:

  1. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami
    w czytaniu i pisaniu - Bożena Łaktionow i Renata Piórkowska;
  2. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w matematyce - Małgorzata Smolińska;
  3. Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami mowy (logopedia) - Ewa Więckowska - Mućka.
Zajęcia logopedyczneW zajęciach uczestniczy 4 uczniów z klasy I, 10 uczniów z klasy II
i 6 uczniów z klasy III.

Zajęcia będą trwać  do końca czerwca 2014 r. Dają możliwość wyrównania szans edukacyjnych uczniów.