O nasDyrektorem naszej szkoły jest p. Krzysztof Mućka, który jest nauczycielem matematyki.

Wychowawcą oddziału przedszkolnego jest p. Lidia Dąbrowska.
Wychowawcą klasy pierwszej jest p. Renata Piórkowska.

Klasa druga - wychowawca p. Małgorzata Smolińska.
Klasa trzecia pozostaje pod opieką p. Bożeny Łaktionow.

Wychowawcą klasy czwartej jest p. Katarzyna Zając, jest ona nauczycielem języka angielskiego w naszej szkole, jest opiekunem Samorządu Szkolnego.

Pani Elżbieta Witkowska jest wychowawcą klasy V,  uczy języka rosyjskiego,  a także opiekuje się biblioteką.

P. Barbara Brzozowska ,jest wychowawcą klasy VI,  naucza w naszej szkole takich przedmiotów jak: przyroda i historia, jest również pedagogiem szkolnym.

Wychowawcą klasy VII jest p. Ewa Więckowska-Mućka, .jest również  nauczycielem języka polskiego, logopedą szkolnym.

p. Monika Kalota - nauczyciel religii.
P. Mariusz Brzeziński - nauczyciel wychowania fizycznego.
P. Anna Grocholewska - nauczyciel informatyki i chemii.
p. Dagmara Witte - Kubik - wychowawca świetlicy.
p. Mirosław Lewandowski - nauczyciel fizyki.
p. Aldona Ertman- nauczyciel geografii.
p. Dorota Cywińska - nauczyciel matematyki.
p. Katarzyna Gasik - wychowanie do życia w rodzinie.
p. Zofia Denisiewicz - doradztwo zawodowe.