O nasDyrektorem naszej szkoły jest p. Ewa Więckowska- Mućka, który jest nauczycielem języka polskiego. 

Wychowawcą oddziału przedszkolnego i pedagogiem szkolnym  jest p. Lidia Dąbrowska.
Wychowawcą klasy pierwszej jest  p. Małgorzata Smolińska.

Klasa druga - wychowawca.p. Bożena Łaktionow.
Klasa trzecia pozostaje pod opieką Renaty Piórkowskiej

Wychowawcą klasy IV jest p. Ewa Więckowska-Mućka jest również  nauczycielem języka polskiego, logopedą szkolnym.
Wychowawcą klasy piątej jest p. Mariusz Brzeziński - nauczyciel wychowania fizycznego. 

Wychowawcą klasy szóstej jest p. Katarzyna Zając, jest ona nauczycielem języka angielskiego w naszej szkole, jest opiekunem Samorządu Szkolnego.

Pani Elżbieta Witkowska jest wychowawcą klasy VII,  uczy języka rosyjskiego,  a także opiekuje się biblioteką.

P. Barbara Brzozowska ,jest wychowawcą klasy VIII,  naucza w naszej szkole takich przedmiotów jak: przyroda i historia, jest również pedagogiem szkolnym.


p. Monika Kalota - nauczyciel religii.

p. Piotr Pruszkowski - nauczyciel religii - klasy starsze. 

P. Mariusz Brzeziński - nauczyciel wychowania fizycznego.
P. Anna Grocholewska - nauczyciel informatyki i chemii.
p. Dagmara Witte - Kubik - wychowawca świetlicy.
p. Aldona Ertman- nauczyciel geografii.
p. Dorota Cywińska - nauczyciel matematyki.
p. Katarzyna Gasik - wychowanie do życia w rodzinie.

p. Zofia Denisiewicz - doradztwo zawodowe. 

p. Iwona Smus - Język polski, logopeda.

p. Zbigniew Bonecki - fizyka, chemia.

p. Joanna Adamiak - informatyka.